Fondsinvesteringer

Smedvig investerer hos fondsforvaltere på global basis innenfor en rekke strategier, hovedsakelig med fokus på aksjefond, hedgefond og opportunistiske eiendomsfond. Smedvig Asset Allocation ble grunnlagt for å forvalte familiens likvide investeringsportefølje. Smedvig Asset Allocation har konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond.

Antall fondsinvesteringer:
 • 22

Midler under forvaltning:
 • 290.9m

  USD

 • Antall fondsinvesteringer:
  • 22

 • Midler under forvaltning:
  • 290.9m

   USD

Hva vi ser etter

Når vi velger fondsforvaltere, ser vi etter de aller beste forvalterne med:

 • En unik og repeterbar investeringsstrategi med jevn alfa-generering
 • En aktivt forvaltet / konsentrert portefølje med et mål om å oppnå langsiktig kapitalvekst innenfor akseptable risikoparametere
 • Institusjonell kvalitet på drift
 • En sterk avkastningshistorikk

Informasjon til investorer

Smedvig Asset Allocation mottok den 06.07.2020 tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond fra Finanstilsynet.

 

Finansiell informasjon

Klikk nedenfor for å se historiske og økonomiske rapporter for Smedvig Asset Allocation AS.

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål relatert til våre investeringer eller ønsker å bli bedre kjent med oss.