Fondsinvesteringer

Smedvig investerer hos fondsforvaltere på global basis innenfor en rekke strategier, hovedsakelig med fokus på aksjefond, hedgefond og opportunistiske eiendomsfond. Smedvig Asset Allocation ble grunnlagt for å forvalte familiens likvide investeringsportefølje og mottok konsesjon for aktiv forvaltning og rådgivning i 2007.

  Antall fondsinvesteringer:
  • 23

  Midler under forvaltning:
  • 283.6m

   USD

   • Antall fondsinvesteringer:
    • 23

   • Midler under forvaltning:
    • 283.6m

     USD

   Hva vi ser etter

   Når vi velger fondsforvaltere, ser vi etter de aller beste forvalterne med:

   • En unik og repeterbar investeringsstrategi med jevn alfa-generering
   • En aktivt forvaltet / konsentrert portefølje med et mål om å oppnå langsiktig kapitalvekst innenfor akseptable risikoparametere
   • Institusjonell kvalitet på drift
   • En sterk avkastningshistorikk

   Informasjon til investorer

   Smedvig fikk sin autorisasjon til å utføre aktiv forvaltning og å gi investeringsrådgivning i oktober 2007.

    

   Finansiell informasjon

   Klikk nedenfor for å se historiske og økonomiske rapporter for Smedvig Asset Allocation AS.

    

   Kontakt oss

   Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål relatert til våre investeringer eller ønsker å bli bedre kjent med oss.