Finansiell Informasjon

Årsrapporten gjenspeiler Smedvig Asset Allocation (SAA) sine aktiviteter gjennom året. Årsrapporten gir aksjonærene og andre interesserte informasjon om SAAs aktiviteter og økonomiske resultater.

Årsregnskap 2020