Smedvig vinner Storebrand Eiendoms Bærekraftspris 2023

Storebrand Eiendoms gjeve bærekraftspris ble utdelt under Arendalsuka i går. Smedvigs Innoasis-bygg gikk av med seieren!


Dette er tredje gang Storebrand Eiendoms bærekraftspris deles ut. Prisen løfter frem eiendomsaktører som gjennom sine prosjekter utfordrer etablert praksis og opptrer som forbilder i bransjen.

Innoasis er et rehabiliteringsprosjekt hvor teknologi og bærekraftige prinsipper kombineres for å skape en grønn oase av et betongbygg fra 1978. Veni i Stavanger har vært involvert i hele prosjektet, og har her fått kombinere sin kompetanse på bærekraft og digitale verktøy for å skape et fleksibelt, energieffektivt og framtidsrettet bygg.

Utmerkelsen underbygger Smedvig og Veni sin felles satsning om å bygge for fremtiden.

– Dette er en stor anerkjennelse for oss og de som har deltatt i prosjektet. For oss er bærekraft noe vi gjør som en del av forretningsvirksomheten vår. Målet er å ta en tydelig posisjon i grensesnittet mellom eiendomsutvikling, bærekraft og innovasjon. Samt skape fortrinn gjennom effektiv og fremtidsrettet bruk av teknologi. Vi ønsker å vise vei sammen med Veni, og utvikle områder som forbedrer lokalmiljøet, sier CTIO i Smedvig Eiendom, Rune Augenstein.

– For oss i Veni er det er spesielt kjekt at Innoasis vinner, et bygg hvor vi har vært svært delaktige i prosjektet på mange nivå. Det er også bygget Veni sitter i. For framtiden må vi i mye større grad rehabilitere eksisterende bygningsmasse for å bidra til en mer bærekraftig framtid. Innoasis er et forbilde-prosjekt i så måte. Vi har hatt roller som rådgivere innen både bærekraft, prosessledelse og teknologi og er stolte over å ha bidratt til denne anerkjennelsen, sier Kristin Stømer Frafjord, leder i Veni Bygge Smart.

I finalen kjempet Smedvigs Innoasis-bygg mot Base Propertys nye hovedkontor Lnett i Sandnes, samt Eiendomsspars rehabiliteringsprosjekt Fabrikken i Oslo.

Juryens begrunnelse

«Smedvig Eiendom tildeles Storebrand Eiendoms Bærekraftpris 2023 fordi de har valgt å ta vare på et tilsynelatende «håpløst», utiltalende og ineffektivt betongbygg, og for selve måten de har løst ombruksutfordringen på. De har med kreativitet og stor vilje knadd frem løsninger som bør inspirere en hel bransje til å se muligheter i stedet for begrensninger. Byggets historie er også synlig, i stedet for å sparkle dem bort er «arr» og særegenheter foredlet og bidrar til byggets sjarm. Innovative grep preger både arkitektur og tekniske prosesser, og gir 45 prosent økning i utleieareal samt stor fleksibilitet for fremtidig bruk. Med glasstak og massivtre-dekker som hviler på søyler av bare trestammer, er det skapt et nytt, lyst og svært attraktivt atriumsrom som inviterer til høy grad av sambruk både for leietakere og eksterne. Effektivitet preger både arealutnyttelse og klima- og energistandard. Byggets energimerke har gått fra rød F til grønn A. Summen av tiltak sikrer høy og balansert kvalitet på tvers av alle bærekraftstemaer. Juryen mener at prosjektet er mer enn bare gjennomført godt, dette er et ombruksprosjekt i særklasse.»

– Her har Smedvig klart å skape gull av gråstein, uttaler juryleder og bærekraftsansvarlig i Storebrand Eiendom, Unn Hofstad. Hun er imponert over kreativiteten prosjektet har vist i forvandlingen av et eksisterende bygg som ivaretar fremtidig fleksibilitet, utvikling og bruk av bygget. Her har ombruk stått i fokus, og kloden er spart for store CO2-utslipp.

Vi takker stort for prisen!

 

Bildetekst: Fra venstre: Unn Hofstad, Nordisk leder bærekraft og juryleder, Storebrand, Frederic Willassen, Eiendomssjef, Sjur. C Monsen, Markedsdirektør, og Rune Augenstein, CTIO fra Smedvig, og Truls Nergaard, Leder Eiendom, Storebrand.