Pårørendesenteret

I Stavanger har Pårørendesenteret etablert et fysisk senter hvor man kan møtes. I forbindelse med krigen i Ukraina etablerte de et nytt ungdomstiltak og ungdommene som kom fra Ukraina. Støtte, gjenkjennelse, håp, møte med trygge voksne og praktisk og følelsesmessig støtte i hverdagen er viktig for barn som er pårørende. Ivaretakelsen av barn har utviklet seg siden lovtillegget i 2010 om barn som pårørende. Barn av foreldre med flyktningbakgrunn og annen innvandrerbakgrunn har i mindre grad blitt fanget opp. Prosjektet vil øke oppmerksomheten og bidra til økt kompetanse i tjenestene og tilbudene til denne gruppen barn. Målet er bedre helse blant barna.

North Star støttet Pårørendesenteret i 2022.

Les mer om Pårørendesenteret her.