En ny tid for eiendom – Smedvig sin nye bærekraftige strategi!

En ny tid. En ny tid for eiendom!

Med dette som bakteppe arrangerte Smedvig Eiendom fagdag for alle ansatte der temaet var gjennomgang av den nye bærekraftige virksomhetsstrategien. Eiendomsbransjen går inn en ny tid preget av sterkere fokus på miljø, kortere leiekontrakter, flere leietakere, krav om flere tjenester og en økende grad av digitalisering. Alle disse faktorene gjør at det er på tide å justere strategien. Smedvig Eiendom har gjort mye av dette tidligere, men tiden er nå inne for å løfte ambisjonsnivået og ta en tydeligere posisjon innen bærekraft og områdeutvikling. Formålet med den nye strategien er å ta posisjonen som den mest fremtidsrettede eiendomsutvikleren som driver med utvikling av gode områder. Hovedelementene i den nye strategien:

Hva skal vi gjøre?

Være tydelig på at vår forretningsstrategi skal skape inntekter og verdiøkning for fremtiden uten a bruke opp naturressurser eller belaste arbeidsforhold. Videreutvikle og regenerere der vi har mulighet til det.

=BÆREKRAFTIG STRATEGI

Hvordan skal vi gjøre det?

Vi skal skape levende områder og bygg som er varige fra et milhjømessig, sosialt og økonomisk perspektiv.

Vi skal være lengst fremme på bærekraftkompetanse og gjøre det dette til en konkurransefordel.

Vi skal utvikle innovasjonskulturen for nye muligheter og ta i bruk teknologi for forbedringer og reduksjon av forbruk.

Hvorfor er denne posisjonen bra?

Fordi etterspørsel, trender og krav tilsier at dette er en bra posisjon kombinert med at Smedvig Eiendom har en stor mulighet til å bli sterke i dene kombinasjonen.

=God og varig business