Public Funds

Investeringer i globale fondsforvaltere, inkludert aksjefond, rentefond og hedgefond.

Forvalter: Smedvig Investment Management AS
CEO/CIO: Kjetil Hollund

Smedvig Investment Management AS

Selskapet ble etablert i 2005 for å forvalte investeringer i globale fondsforvaltere.

Virksomheten startet i 2007 under konsesjon til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning.

Selskapets konsesjon har siden juli 2020 omfattet forvaltning av alternative investeringsfond.

Hva vi ser etter

Vi investerer i ledende fondsforvaltere som har:

  • En unik og repeterbar investeringsstrategi med konsekvent generering av alfa
  • En aktivt forvaltet / konsentrert portefølje med mål om langsiktig kapitalvekst innen akseptable risikoparametere
  • Institusjonell kvalitet på driften
  • Dokumentert historikk

Information for investors

Smedvig Investment Management received its authorization as an Alternative Investment Fund Manager in July 2020.

 

Financial information

Click below to see historical and financial statements for Smedvig Investment Management AS.

 

Contact us

Please contact us if you have any questions regarding our investments or just want to get to know a bit more about us.