Personvernerklæring – Fondsinvesteringer

Personvernet ditt er viktig for Smedvig Investment Management og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Vi behandler informasjon som vi har om deg på en lovlig og transparent måte i tråd med personvernregleverket.
Det er selskapet, ved selskapets øverste leder, som er behandlingsansvarlig.
Denne personvernerklæringen gir utfyllende informasjon om hvordan og hvorfor vi samler inn og behandler personopplysninger. Du finner også informasjon om dine rettigheter som registrert hos oss.

Kontaktinformasjon

Smedvig Investment Management AS
Besøksadresse: Løkkeveien 103, Stavanger
Postadresse: Postboks 900, 4004 Stavanger
Epost: mail@smedvig.com
Telefon: +47 51 50 96 00

Organisasjonsnummer: 988 318 574

For spørsmål eller innsigelser du måtte ha om behandlingen av dine personopplysninger kan du sende en epost til: personvern@smedvig.com.

Vår behandling av personopplysninger

Smedvig Investment Management samler inn og behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Legitimasjons- og hvitvaskingskontroll

For å kunne levere forvaltningstjenester er vi pålagt å gjennomføre hvitvaskingskontroller i tråd med gjeldene hvitvaskingsregelverk. I denne forbindelse er det nødvendig for oss å innhente, registrere og behandle personopplysninger knyttet til alle investorer. Personopplysninger som behandles inkluderer blant annet, navn, kontaktinformasjon, personnummer, kopi av legitimasjonsdokumentasjon samt kopi av annen dokumentasjon som kreves for at vi skal oppfylle kravene i gjeldende hvitvaskingsregelverk.

Investeringsvirksomhet

I forbindelse med forvaltning av investert kapital er det nødvendig for oss å registrere og behandle personopplysninger om kontaktpersoner hos produktleverandører og tjenesteleverandører. Personopplysninger som behandles er navn og kontaktinformasjon.

Nettsteder

Vi benytter cookies på våre nettsider. Cookies er en liten fil som lagres på din datamaskin hvis du gir tillatelse til det. Cookien analyserer webtrafikken din. Den vil registrere og huske hva du har vært inne på tidligere og hva du liker og foretrekker.

Vi bruker cookies som registrerer datatrafikk for å se hvilke sider som er blitt brukt. Dette hjelper oss å analysere data og trafikk slik at vi kan utvikle og forbedre våre nettsider i henhold til våre brukeres behov. Vi bruker kun denne informasjonen til statistisk analyse. Deretter slettes dataene fra våre systemer.

Du kan velge å ikke akseptere bruk av cookies. Flere nettlesere aksepterer imidlertid cookies automatisk. Dette skal normalt kunne slås av i innstillinger.

Personopplysninger vi behandler henter vi i all hovedsak fra deg direkte, for eksempel via henvendelser fra deg, din aktivitet på vår nettside eller lignende, eller vi har fått dine opplysninger via din arbeidsgiver fordi du er en kontaktperson hos en av våre samarbeidspartnere. Smedvig henter imidlertid i noen tilfeller opplysnigner også fra tredjepart. Det kan være kilder fra offentlig, tilgjengelige registre eller fra myndigheter. Vi vil forsøke å varsle om slik innhenting så fort vi kan, med mindre innsamlingen av opplysningene er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at vi har samlet inn slik informasjon om deg.

Testmiljø

Vi ønsker å tilby trygge, stabile og brukervennlige IT-systemer som inneholder korrekte data. Vi tester og utvikler våre IT-løsninger i et eget separat testmiljø basert på en berettiget interesse. Vi tilstreber anonymisering eller pseudonymisering, men i noen tilfeller kan det være nødvendig for oss å benytte reelle personopplysninger for testformål. Vi sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Reelle personopplysninger slettes eller anonymiseres etter endt testing.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte behandlinger. Personopplysninger lagret i forbindelse med legitimasjons- og hvitvaskingskontroll lagres i fem år etter at kundeforholdet er opphørt (i tråd med gjeldene hvitvaskingsregelverk). Personopplysninger lagret i forbindelse med produkt- og tjenesteleverandører lagres så lenge personen er tilknyttet produkt- eller tjenesteleverandør.

Vi vil slette dine personopplysninger dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare/behandle personopplysningene dine.

Får andre tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysning kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med driften av IT-systemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysnigner på denne måten gjør vi bruk av databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldene lovgivning.

Videre deler vi dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette deler vi ikke dine personopplysninger med tredjepart uten ditt samtykke.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert egnede tiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet og tilgjengelighet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi gir opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Smedvigs reglement for personvern.

Bruk av underleverandører

Vi bruker underleverandører til å utføre tjenester på våre vegne. Eksempler på hva vi kan benytte underleverandører til:

  • drift av IT-systemer
  • personifisering og optimalisering av tjenester
  • behandling av betalingstransaksjoner
  • analyse av data og trafikkmønstre

Vi inngår databehandleravtale med alle tredjeparter (databehandlere) som behandler personopplysning på våre vegne. Databehandleren kan ikke behandle dine personopplysning på annen måte enn hva som er avtalt i databehandleravtalen.

Hvor lagres personopplysningene dine?

Personopplysninger som behandles av oss lagres på servere som er lokalisert i Norge. Vi lagrer ikke personopplysninger utenfor EU/EØS-området.

Dine rettigheter

Som registrert har du rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger som gjelder deg selv. Du har rett til begrensning av behandlingen eller å protestere mot behandlingen som gjelder deg selv, samt rett til dataportabilitet. Du kan når som helst trekke tilbake gitte samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har rett til å ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettslig virkning for, eller i betydelig grad, påvirker deg.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter som registrert hos oss kan spørsmål/anmodninger rettes til Smedvig Investment Management AS, personvern.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du klage til Datatilsynet. Klager leveres på Datatilsynets nettsider.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan foreta endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert personvernerklæring blir publisert på denne nettsiden.

Oversikt over tidligere versjoner av personvernerklæringen:

Tidligere versjoner

Sist oppdatert Link