Vår historie

Vi startet med skip og hermetikk. Vi gikk inn i oljebransjen med tankskip og senere borerigger. Vi har satset på stål, aksjemarkedet og eiendom. Vi ønsker å gripe muligheter og skape lønnsomhet, uavhengig av bransje.

De siste årene har utviklingen endret takt, og Smedvig har ikke holdt igjen. I dag investerer vi i disruptive teknologier og nyskapende prosjekter i tillegg til fond, eiendom og private equity. Gjennom fire genereasjoner kjennetegnes historien vår av instinkt og vilje til å fornye oss. På akkurat samme måte skal vi skape vår fremtid.

1915

Peder Smedvig etablerer sitt første selskap innen shipping.

1916

Peder Smedvig blir hovedeier i hermetikkselskapet Central Canning.

1935

Smedvig Tankrederi etableres.

1959

Torolf Smedvig tar over som hovedeier. Hermetikkproduksjonen skilles ut og overtas av en annen familiegren.

1973

Smedvig deltar i oljeleting og -utvinning med egne borerigger.

1977

Peter T. Smedvig tar over som hovedeier.

1985

Smedvig etablerer nytt hovedkontor i Løkkeveien 103.

1990

Smedvig ASA blir notert på Oslo Børs. I forbindelse med 75-årsjubileumet etableres Smedvigs Stipendiefond.

1996

Smedvig trekker seg ut av shipping og Smedvig Capital som investerer i private equity etableres i London.

2006

Smedvig selger sin offshore borevirksomhet og etablerer Smedvig Family Office.

2007

Smedvig Investment Management får konsesjon til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning.

2015

Smedvig feirer sitt 100-årsjubileum og gir Norges første campushotell, Ydalir, som gave til Stavanger.

2016

Anna Margaret Smedvig tar over som hovedeier.

Samfunnsansvar

Vårt mål er å hjelpe unge å nå deres fulle potensial.

 

Våre mennesker

Vi ser etter mennesker som deler våre verdier og vår forretningsfilosofi. Mennesker som viser entreprenørskap, utholdenhet og tillit, og som lar seg inspirere av å utforske nye prosjekter. Mennesker som kan navigere mellom de endeløse mulighetene der ute, for å finne, forvalte og foredle de ideene som lar oss bygge for fremtiden.