Samfunnsansvar

Vi ønsker å støtte unge og hjelpe dem nå sitt fulle potensial.

North Star

North Star ble etablert i 2019 av fjerde generasjon i Smedvig familien, Anna Margaret Smedvig og Julia Smedvig Hagland. North Star er et ideelt selskap med formål om å støtte prosjekter og organisasjoner...

Peder Smedvig Stipendiefond

Peder Smedvigs Stipendiefond har siden 1992 utdelt over hundre stipender til studenter som tar høyere utdanning i utlandet. Intensjonen med stipendiefondet er å inspirere til at flere tar tilleggsutdannelse...

Nora Smedvig Stiftelsen

Nora Smedvigs Stiftelse ble opprettet i 2000 av Nora Smedvig sr. til minne om datteren Nora Smedvig. Stiftelsens formål er å gi personell ved kreftavdelingen på Stavanger Universitetssykehus bidrag...

Stipend til elkraft studenter

Sammen med Lyse og Sparebank 1 SR-Bank har vi etablert en stipendordning for studenter innen elkraft og elektrifisering ved Universitetet i Stavanger. Selskapene ønsker å styrke Universitetet i Stavanger...

Smedvig har alltid støttet gode initiativ i Stavanger Regionen.

Ungt Entreprenørskap