Private Funds

Smedvig Family Office har investert i utvalgte private fond siden 1996. Investeringene inkluderer private equity- og venturefond samt fond som investerer i eiendom, infrastruktur og lignende eiendeler.

Geographies we invest in:
 • Global

Investing since
 • 1996

Investing in
 • Private Equity

 • Venture Capital

 • Real Assets

 • Infrastructure

 • Geographies we invest in:
  • Global

 • Investing since
  • 1996

 • Investing in
  • Private Equity

  • Venture Capital

  • Real Assets

  • Infrastructure

Våre forvaltere

Våre forvaltere er ledende innenfor sine respektive fagområder eller geografiske områder, og deler vår praktiske tilnærming til investeringer. Nøye utvalgte forvaltere og vår direkte investeringserfaring har sørget for å levere imponerende resultater over tid.

Private Equity & Venture Funds

Vårt team i London har forvaltet våre fondsinvesteringer innen private equity siden Smedvig Capital Ltd ble grunnlagt i 1996 av Peter T. Smedvig og John C. Hewett.

Våre venturefond består hovedsakelig av senfase-venture- og vekstfond. Fondsporteføljen har en mer bransjespesifikk tilnærming innen teknologi, helse og livsvitenskap.

Forvalter: Smedvig Capital Ltd
Teamleder: Alistair Cairns

Real Assets

Porteføljen er en del av vår strategi rettet mot investeringer i realeiendeler og forvaltes av vårt team i Stavanger.

Vi investerer i ledende fondsforvaltere med:

 • En unik og repeterbar investeringsstrategi med konsekvent generering av alfa
 • En aktivt forvaltet / konsentrert portefølje med mål om langsiktig kapitalvekst innen akseptable risikoparametere
 • Institusjonell kvalitet på driften
 • En dokumentert historie

Forvalter: Smedvig Investment Management AS
CEO/CIO: Kjetil Hollund