Nora Smedvig Stiftelsen

Nora Smedvigs Stiftelse ble opprettet i 2000 av Nora Smedvig sr. til minne om datteren Nora Smedvig. Stiftelsens formål er å gi personell ved kreftavdelingen på Stavanger Universitetssykehus bidrag til konferanser, stipend til kursing og videreutdanning, samt forskning. Støtten skal legge til rette for å gi personalet nye impulser og økt kompetanse innenfor kreftbehandling.

Det er et ønske fra stifteren at midlene skal prioriteres helsepersonell, og da fortrinnsvis sykepleiere og hjelpepleiere. Disse gjør en formidabel innsats for personer og familier som har blitt rammet av kreft. For stifteren og styret i stiftelsen er det viktig å kunne bidra til økt forskning og kompetanseutvikling innenfor dette området.