Vi fortsetter samarbeidet med Ungt Entreprenørskap

Pressemelding fra Ungt Entreprenørskap

– Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har vært full klaff helt siden start. Vi utfyller hverandre godt, og derfor ble det naturlig å fornye med to nye år. Dette er et utrolig viktig samarbeid for oss i Smedvig, sier Cecilie W. Melbye, daglig leder i Smedvig Eiendom.

Sammen med Smedvig har vi de to siste årene jobbet for å øke aktiviteten på ungdomsbedrifter på yrkesfagene bygg og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, samt teknologi og industrifag. Fag hvor praktisk læring er en stor og viktig del av undervisningen.

Siden oppstarten av samarbeidet i 2021 har vi jobbet med å se hvordan vi kan tilpasse ungdomsbedrift som undervisningsmetode på disse studieretningene, samt hvordan vi kan dra nytte av Site 4016 og de ressursene som finnes der.

Elevene får verdifull erfaring 

Site 4016 ligger på Åsen i Stavanger og er et av de store satsingsområdene til Smedvig. Området skal over tid fornyes og det skal være det foretrukne klyngemiljøet for bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen. Site 4016 skal bli fremtidens lekegrind for neste generasjon byggere. Dette er en satsing som passer svært godt med Ungt Entreprenørskap sine verdier.

Hovedbygget på Site 4016, ARK, skal stå klart i februar 2024, men vi har likevel gjort flere aktiviteter sammen siden oppstart av samarbeidet. Vi har brukt mye tid på å knytte kontakter med lærere, og vi har gjennomført kurs og Innovasjonscamper for å se hvordan vi sammen med Smedvig og skolene kan utnytte potensialet i samarbeidet til det beste for elevene som skal drive ungdomsbedrift.

Når ARK står ferdig gleder vi oss til å kunne invitere ungdomsbedriftene inn til ulike aktiviteter gjennom skoleåret. Dette kan være aktiviteter som testing av forretningsideer, mentorordninger, utstilling og konkurranser.

Ungdomsbedrift som undervisningsmetode gir verdifulle erfaringer som kommer godt med når elevene skal søke på læreplasser og når de starter på læretiden sin ute i bedriftene.

– Det er ingen hemmelighet at mange elever blir mer påskrudde og kjenner på en større motivasjon når de får komme seg ut av klasserommet. Det blir kjekt å ta i bruk Site 4016 når bygget står ferdig, sier Tom Sjøen. Han er rådgiver yrkesfag på videregående skole hos oss og har ansvaret for satsingen vi gjør sammen med Smedvig.

Kobling til Europa og NEB-Star 

Både Smedvig og vi er deltakere New European Bauhaus Stavanger (NEB-STAR). NEB-STAR er et initiativ fra EU med ambisjon om å fremme nye, bærekraftige måter å leve på og Stavanger er en av seks byer som er valgt ut som fyrtårn for NEB. Initiativet skal være en pådriver for å finne rettferdige og robuste løsninger på klima- og samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Sammen med Smedvig bringer vi inn de unges perspektiv på hvilke løsninger framtiden trenger. Slik får vi samtidig kraft bak satsingen vår hvor vi ønsker flere ungdomsbedrifter på yrkesfag!

Fremtidens arbeidstakere 

Noe av det som gjør samarbeidet med Smedvig ekstra viktig, er at elevene på yrkesfag får komme tett på bransjen de senere skal inn i. De blir kjent med bedriftene og de som jobber der, og ikke minst blir de kjent med utfordringene bransjen står ovenfor og hvordan de kan være med å finne løsningene. For mange elever er det deres aller første møte med en bedrift og et kontorbygg, og da er det viktig å gi dem en god opplevelse. Det er trossalt fremtidens arbeidstakere innenfor yrkesfag vi snakker om!

Spennende lokaler over hele Stavanger

Det er ikke bare ved Site 4016 at Ungt Entreprenørskap har tilgang på flotte lokaler og spennende fagmiljø. Gjennom samarbeidet har vi også tilgang på kontorer og møterom ved Innovasjonsparken på Ullandhaug og ved Innoasis i Stavanger sentrum. Det er en stor fordel for oss at vi kan invitere lærere og elever inn til delikate lokaler når vi skal ha kurs og arrangement. Smedvig på sin side drar fordel av å kunne vise fram ulike lokaler og bedrifter til neste generasjon arbeidstakere og ledere.

– Vi håper besøkene hos oss kan vekke en interesse hos elevene, og gi dem nye perspektiver. I november gleder vi oss til å ta imot elevene på Innoasis, vårt urbane og grønne kontorfellesskap, når det arrangeres syretester for ungdomsbedriftene, avslutter Cecilie.