Enda flere SMIL med støtte fra North Star

SMIL står for samhold, mat, idrettsaktivitet og leksehjelp, og er et gratis etter-skole-tilbud for elever i 5.-7. klasse. Det er et forbyggende og inkluderende prosjekt med mål om å få med og aktivisere barn og unge som ikke har et idrettstilbud på fritiden, spesielt dem som har utfordringer knyttet til økonomi eller utenforskap. Rogaland idrettskrets/Folkepulsen startet i 2019 det første SMIL-prosjektet i Lura bydel i Sandnes. I 2020 ble SMIL utvidet til Hundvåg bydel, Stavanger.

Nå blir det enda flere SMIL med North Star i Rogaland.

Støtten fra North Star skal benyttes til å utvide med tre nye SMIL prosjekter i regionen. Det betyr at vi kan gi enda flere sårbare barn og unge et tilbud om leksehjelp, fysisk aktivitet og sunt måltid etter skoletid en dag i uken gjennom hele skoleåret. Vi er allerede godt i gang med å kartlegge nye bydeler hvor vi skal starte opp SMIL prosjekter sammen med kommuner og idrettsråd, forteller prosjektleder Lene Byberg i Rogaland idrettskrets.

SMIL er et spennende prosjekt, som passer godt med verdiene til North Star.

Det er flere barn og unge som av ulike årsaker ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, vi mener det er viktig for dem å ha noe å gå til. I SMIL får barna mulighet til å teste ulike idretter og forhåpentligvis finne en idrett som de liker og ønsker å fortsette med. Konsekvensene av Covid-19 har i stor grad rammet barn og unge og da er det ekstra viktig å legge til rette for at flere barn får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Vi gleder oss til å følge dette prosjektet, sier Karen E. Lærdal Skuland i North Star.

Vi er stolte og takknemlige over å ha med North Star på laget vårt.