Hamars største byutviklingsprosjekt er nå på vei mot virkelighet

I kommunestyret 24. mai ble detaljreguleringsplanen til Espern godkjent. Dette markerer en viktig milepæl for Espern Eiendom som gjennom en årrekke har jobbet med å realisere utbyggingen av Espern området. I 2004 kjøpte Smedvig Eiendom en del av området, og siden 2022 har Smedvig Eiendom i partnerskap med Utstillingsplassen Eiendom arbeidet for å realisere utbyggingsprosjektet.

Cecilie W. Melbye, Administrerende direktør i Smedvig Eiendom, uttrykker tydelig begeistring etter vedtaket i kommunestyret;

«Dette er virkelig gode nyheter og noe vi har ventet på lenge. At planen etter 19 års arbeid har blitt godkjent i kommunestyret, er en milepæl for oss og for Hamar som by. Det er lagt ned store ressurser for å komme hit vi er i dag. Det siste året har ført til avgjørende framgang for prosjektet, med realiseringen av Espern Bru og en godkjent detaljreguleringsplan. Det er nå vi virkelig kan ta fatt på oppgavene som ligger foran oss, og få visjonen om «Espern bydel» ut i livet».

Reguleringen av Espern omfatter området mellom Espern Bru og Stangebrua. Espern Eiendom sitt område er regulert for et totalt utbyggingsareal på 109 000 m2 BRA. Arealet for bebyggelse fordeler seg på følgende formål:

  • Sentrumsformål 37.000 m2
  • Kombinert formål (Bolig/Forretning/Tjenesteyting/Bevertning) 63.500 m²
  • Næring/Kontor/Tjenesteyting (i eksisterende bebyggelse) 8.500 m2

Reguleringen tilrettelegger for ca. 750 boenheter og anslagsvis 500 arbeidsplasser, med boliger hovedsakelig langs Mjøsa og med arbeidsplasser i sentrumsområdet mot jernbanen. Langs Mjøsa etableres det promenade, torg og grøntarealer.

Espern er et gammelt industri- og jernbaneområde som nå står fremfor en omfattende transformering. Det gamle Hamjern-industriområdet vil bli revet, med unntak av Espern Aktivitetssenter som vil bestå. Siden 2003 har Aktivitetssenteret vært hjertet på Espern og fylt området med liv. Aktivitetssenteret vil fortsette å glede de som ønsker å benytte seg av eller bo i den nye bydelen.

Den umiddelbare nærheten til Mjøsa og samspillet med naturreservatet som omkranser bydelen, blir noen av elementene som vektlegges i de videre arbeidene. Til tross for riving av gamle industribygg vil industri- og jernbanehistorien bli ivaretatt og synliggjort i bydelen på ulike måter.

Utstillingsplassen Eiendom har siden 2022 hatt hovedansvaret for utviklingen og prosjektledelsen av Espern. For en lokal erfaren aktør som har bidratt til en betydelig utvikling av Hamar, med transformasjonen av Vestbyen og flere store prosjekter i byen ellers, blir utviklingen av Espern noe spesielt. Monica Haugan, Administrerende direktør i Utstillingsplassen Eiendom gleder seg til å ta fatt på utformingen;

«Med reguleringen på plass har vi rammebetingelsene for veien videre og vi gleder oss nå til å gå i gang med detaljeringen av hvert enkelt kvartal. Det blir spennende, ikke bare for oss i Utstillingsplassen, men for hele Hamar som by. Hamar får en ny sentral bydel som bygger videre på de herlighetsverdiene som allerede eksisterer og den unike beliggenheten ved Mjøsa gir leilighetene på Espern noen åpenbare kvaliteter. Når vi starter dette arbeidet er både vi i Utstillingsplassen og Smedvig Eiendom opptatt av å behandle området med respekt, bygge med god kvalitet som står seg over tid og skape bygg som harmonerer med omgivelsene. Vi vil ha fokus på miljø, energieffektivitet og det å skape fremtidsrettede boliger til alle kjøpegrupper.  Vårt mål er å skape en bydel med mangfold og gode kvaliteter, både for de som skal bo der og brukere av område. Vi ønsker at Espern blir en bydel hele Hamars befolkning skal få glede av»

Når salget og byggearbeidene kommer i gang er for tidlig å stadfeste, men Hamars største byutviklingsprosjekt er nå på god vei mot realisering.