Holmegenes vant Arkitekturprisen 2019

Haga & Grov arkitekter vant Arkitekturprisen 2019 med vårt boligprosjekt Holmegens.

På www.arkitekt.no står det følgende:

Holmegenes er et forbilledlig prosjekt i arbeidet med å finne nye former for byboliger som er tilpasset sted og brukere.

Det ligger i ett av Stavangers mest etablerte villastrøk. Ambisjonsnivået er høyt, både med hensyn til kvalitet, funksjon og arkitektur. Anlegget består av flerfamilieboliger i byvillaer og viser en fremragende måte å tilpasse seg konteksten og den lokale byggeskikken på. Samtidig har det en sterk egenidentitet med et nytt og interessant arkitektonisk uttrykk.

— Vi er veldig glade, takknemlige og overrasket over engasjementet for Holmegenes fra våre kollegaer. Det er gledelig at et prosjekt som vi oppfatter som spesielt tilpasset sin kontekst har en mer universell interesse, sier Hilde Haga i Haga & Grov AS, sivilarkitekter MNAL.

Prosjektet består av 45 leiligheter fordelt på 14 volumer der hvert bygg i prosjektet, som er tilpasset sin egen situasjon, er vakkert og skulpturelt utformet og viser en tolkning av den historiske Stavangerboligen. Størrelsen på leilighetene er fra ca 100 kvm til 260 kvm. Skalaen på bygningene er tilpasset skalaen på omkringliggende boliger i «Eiganes-strøket». Bygningene og forbindelsene knytter seg til den overordnede strukturen de inngår i. Det er høy kvalitet i materialer og detaljutforming for at anlegget skal eldes vakkert og kunne bli en bygningsarv til kommende generasjoner.

Les hele artikkelen her.

Les mer om Holmegenes her.