Mesnakvartalet er kandidat til Årets Bygg 2020

Årets Bygg er en prestisjetung pris som deles ut av fagbladet Byggeindustrien. Prisen går til prosjekter som er innovative og fremstår som et forbildeprosjekt for næringen. Mesnakvartalet ble ferdigstilt november 2020 og er nå kandidat til Årets Bygg 2020.

«Vi er stolte av å være blant kandidatene, det er stas å se at vårt prosjekt blir sett på som et forbilde prosjekt», sier Arne Albrigtsen, Prosjektsjef i Smedvig Eiendom.

Gjennom hele prosjektet har det vært et godt samarbeid på tvers av aktørene. Det har vært en god felles forståelse for hva som skal leveres, både fra byggherre, arkitekt og entreprenør sin side. Et tett samarbeid med leverandører bidrar til lite byggefeil, rett kvalitet og god produktivtet.

Midt i byggeperioden kom koronautbruddet, noe som gjorde det krevende å drifte byggeplassen. «Med godt samarbeid fra alle parter gikk dett over all forventning, vi klarte å holde god fremdrift i prosjektet, og unngikk skader i hele byggeperioden», forteller Albrigtsen.

Mesnakvartalet er på nesten 20 000 kvm, hvorav 17 000 kvm går til 107 leiligheter i ulike størrelser samt parkering og boder. Det resterende arealet er næringslokaler med treningssenter, frisør og kontorlokaler. Det er også et bakeri på vei inn.

Det er lagt stor vekt på utvendig estetikk og materialvalg. Det er blitt brukt tegelstein på alle nye fasader. Til sammen er det brukt 330 000 teglstein, noe som gir det et robust og solid uttrykk. Mesnakvartalet er blitt godt integrert med de gamle vernede bygningene rundt, hvor man får kombinert det gamle mot det nye på en fin måte.

Mesnakvartalet er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter og entreprenør er Veidekke, og er det største byggeprosjektet i Lillehammer siden OL 1994.

Er du interessert i en leilighet i Mesnakvartalet? Ta kontakt med våre meglere i DNB. Kontaktinformasjon finner du her.

 

Kriterier for Årets Bygg:

  • Prosjektet må ha dokumentert fremragende gjennomføring i henhold til blant annet fremdrift, kvalitet, byggefeil, HMS, økonomi og samarbeid
  • Prosjektet må fremstå som et forbildeprosjekt – et eksempel på god byggeskikk/arkitektur
  • Prosjektet skal følge krav til universell utforming
  • Prosjektet skal være tilrettelagt for effektivt drift, service og vedlikehold, og ha fornøyd byggherre og brukere
  • Prosjektet må dokumentere at miljø er hensyntatt i planlegging, gjennomføring og i sluttproduktet
  • Prosjektet viser elementer av innovasjon og nyskapning