Peder Smedvig Stipendiefond

Nå kan du søke om Peder Smedvig Stipendiefond. Siden 1992 har Smedvig delt ut stipender til studenter som tar høyere utdanning i utlandet. Intensjonen med stipendiefondet er å inspirere til at flere tar tilleggsutdannelse i utlandet. Det er Peder Smedvig sin egen erfaring at utenlandsstudier bidrar til faglig utvikling, personlige erfaring og utvikling av språkferdigheter. Gjennom hensiktsmessig og langsiktig forvaltning har fondets grunnkapital blitt opprettholdt slik at vi fremdeles kan gi økonomisk støtte til studenter.

Det vil bli delt ut rundt 6-8 stipender på inntil NOK 100 000 per stipend.
For mer informasjon og krav til søknad les mer her.

Alle ambisiøse og kvalifiserte studenter oppfordres til å søke om økonomisk støtte fra Peder Smedvigs Stipendiefond. Vi oppfordrer spesielt studenter med tilhørighet til Stavanger og Rogaland, samt dem som studerer innen finans og økonomisk-administrative fag om å søke.

Søknadsperioden er 15. februar til 15. mai. hvert år. Portalen er åpen for søknader i hele dette tidsrommet. 

Søknadsskjema finner du på CMS Kluge sine nettsider her.