Nora Smedvig Stiftelsen deler ut midler

Nora Smedvig Stiftelsen ble opprettet i 2000 av Nora Smedvig sr. til minne om datteren Nora Smedvig. Stiftelsens formål er å gi personell ved kreftavdelingen på Stavanger Universitetsykehus bidrag til konferanser, kursing, videre utdanning og forskning.

I år har vil delt ut midler til seks ansatte ved kreftavdelingen i Stavanger, som skal delta på forskjellige konferanser innen hematologi, blod- og margtransplantasjon, kreftsykepleie og onkologi. Vi takker dem for den viktige jobben de gjør.