North Star støtter Impact Startup

Impact StartUp Norge er et fem måneders akseleratorprogram for tidligfase-selskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får entreprenører hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for Impact Management, finansiering og skalering. Høstens akseleratorprogram handler om å bedre barn og unges livsvilkår, og dette har North Star valgt å være med å støtte. 25 bedrifter har nå blitt til 10, og skal nå delta på et fem måneders intensivt program.

Sammen med blant annet Stiftelsen Kaare Berg, Eivind Astrups Almennyttige StiftelseSparebankstiftelsen DNBAnthonstiftelsenKavlifondet, Klaveness Stiftelsen, Wilstar og Ferd Sosiale Entreprenørers bidrar vi med sikre selskapene profesjonell hjelp til å utvikle og spisse løsningene sine. Støtten er også med på at Impact StartUp kan fortsette å bygge en kraftfull utviklingsarena for sosiale entreprenører, og et ledende kompetansemiljø på impact.

– Sosialt entreprenørskap er viktig og selskaper som har vært gjennom Impact StartUps program har gode verktøy og bedre forutsetninger for å lykkes. Aktiviteter som skaper noe nytt og løser et samfunnsproblem er viktig å ha fokus på, og er i tråd med Smedvig sine verdier; utholdenhet, tillit og entreprenørskap. Vi skal bygge for fremtiden, forteller Karen E. Lærdal Skuland i North Star, Smedvig sitt ideelle selskap.

I tillegg til å sikre støtte til selskapene i akseleratoren, får akseleratorpartnerne selv tilgang til en kvalitetsikret pipeline av nye selskaper.

– Vi ønsker å bli kjent med flere selskaper som driver med sosialt entreprenørskap og spesielt selskaper som kan gi positive endringer i de unges liv. Vi tror Impact StartUp er en riktig arena for dette, sier Skuland.

Når målet er samfunnsendring finnes det ikke mitt eller ditt, men samarbeid og samskaping. Dette gjelder enten det er å støtte sosiale entreprenører gjennom akseleratorprogrammet, jobbe i Impact StartUp eller som selskap på jakt etter å bygge strategiske allianser for mer sosial effekt. Sammen skal vi bidra til at sosiale entreprenører spiller en viktig rolle i samfunnet, og sammen skal vi gjøre vårt beste for at barn og unge får utbytte av disse innovative og kreative løsningene.

Les mer om de 10 deltakerne her. 

Pressemelding og bilde er hentet fra Impact Startup sin egen side.