Oppdatering Espern Bydel

Til våre interessenter på boliglisten

Smedvig Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom går sammen for utbygging av Espern Eiendom sitt bolig- og næringseiendomsprosjekt på det som blir den nye «Espern bydel»
Utstillingsplassen Eiendom kjøper 50 % av aksjene i Espern Eiendom AS av Smedvig Eiendom. Med dette får Espern-selskapet regionens største og mest erfarne boligutvikler som
medeier og prosjektleder for utbyggingen av Hamars mest sentrale og attraktive områder.

Boligprosjektet åpner for en utbygging på over 900 leiligheter til en verdi på ca 5 milliarder. Alle avtaler og regulering av Espern bru er landet, og reguleringsplanen for Espern Eiendom sitt område er ventet å bli godkjent i Hamar kommunestyre på nyåret. Utbyggingen igangsettes så snart brua står ferdig, estimert til høsten 2023.

Parallelt med Espern Eiendom skal området fra Espern og bort til Tjuvholmen utvikles, i tillegg til planene om dobbeltspor frem til den «nye Hamar stasjon». Denne omfattende transformasjonen vil skape en helt ny bydel og knytte Hamar enda sterkere til Mjøsa. Her får Hamars befolkning et område med aktivitet, strandpromenade, lekeplasser og felles torg.»

Les hele pressemeldingen her. 


For mer informasjon om Espern Bydel klikk her. Ta gjerne en titt på vår illustrasjonsfilm av vår fremtidige bydel.

Hilsen

Meglere:
DNB Eiendom v/
Stine Enger Strand
Tlf: 90 14 44 61 – epost: Stine.Enger.Strand@dnbeiendom.no
Renate Haga Ommestad
Tlf: 91 58 27 91 – epost: Renate.Haga.Ommestad@dnbeiendom.no

Utbygger:
Espern Eiendom v/
Ola Mørkved Rinnan
Tlf: 95 98 13 01 – epost: omr@smedvig.no
Anne Marie A Laakso
Tlf: 97 05 32 61 – epost: aml@smedvig.no
Elise Eriksen
Tlf: 95 77 47 77 – epost: eer@smedvig.no