Oppdatering Espern Bydel

Til våre interessenter på boliglisten

Det er noe tid siden dere sist fikk direkte info fra oss.

Vi nærmer oss sommerferie og vil benytte anledningen til både en hilsen, samt å gi dere en oppdatert status om «Espern bydel».

Reguleringsplanene:

  • «Reguleringsplan Brua»: Reguleringsplanen for brua ble godkjent i mars 2021. Forberedelser for gjennomføring av bru-prosjektet pågår. Brua forventes ferdig bygd sommeren 2023.
  • «Reguleringsplan Boligområdet»: Denne planen forventes å være ferdig behandlet i kommunen høsten 2021.

Så snart reguleringsplanen for boligområdet er godkjent ønsker vi å starte sluttprosjektering av første byggetrinn, og deretter salg av boliger. Erfaringsvis vil perioden med salg og bygging skje over en periode på 2,5 – 3 år.

Generelt:
Først må vi igjen takke for interesse og tålmodighet i Espern bydel prosjektet. Vi beklager tiden det tar, og skulle så inderlig gjerne ha sett at byggearbeidene kunne starte rett om hjørnet. Det er stadig nye henvendelser til DNB Eiendom og oss fra nye, potensielle boligkjøpere. Noen har selvsagt også falt ut av listen, men DNB bestreber seg på at listen skal være reell.

Vennligst ta kontakt med DNB Eiendom eller oss i Espern Eiendom hvis du/dere har spørsmål eller kommentarer.

Riktig god sommer!


For mer informasjon om Espern Bydel klikk her. Ta gjerne en titt på vår illustrasjonsfilm av vår fremtidige bydel.

Hilsen

Meglere:
DNB Eiendom v/
Stine Enger Strand
Tlf: 90 14 44 61 – epost: Stine.Enger.Strand@dnbeiendom.no
Renate Haga Ommestad
Tlf: 91 58 27 91 – epost: Renate.Haga.Ommestad@dnbeiendom.no

Utbygger:
Espern Eiendom v/
Ola Mørkved Rinnan
Tlf: 95 98 13 01 – epost: omr@smedvig.no
Anne Marie A Laakso
Tlf: 97 05 32 61 – epost: aml@smedvig.no
Elise Eriksen
Tlf: 95 77 47 77 – epost: eer@smedvig.no