Oppdatering Espern Bydel

Til våre interessenter på boliglisten

Smedvig Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom samarbeider om utviklingen av «Espern bydel». Espern Eiendom arbeider målbevisst for å realisere bolig- og næringsprosjektet på Espern. En avgjørende faktor og rekkefølgekrav for utviklingen av Espern-området har vært utbyggingen av Espern bru. 

Espern bru ble regulert av Hamar Kommunestyret i 2021. Arbeidet rundt brua pågår og brua forventes ferdigstilt mot slutten av 2023. Espern bru vil åpne Hamar mot Mjøsa og bli selve porten til en helt ny bydel. Brua åpner for utvikling av området mellom jernbanen og Mjøsa, fra Espern og videre mot Tjuvholmen. 

For ytterligere informasjon rundt brua, tidslinje, illustrasjoner m.m. anbefaler vi dere å besøke kommunens informasjonsside som omhandler bruutbyggingen klikk her.  

Espern Eiendom jobber med detaljregulering av området og avventer 2. gangs behandling hos kommunen. Godkjent reguleringsplan er en forutsetning for videre utvikling av området. Vi vil holde dere oppdatert underveis i prosessen og informasjon vil være tilgjengelig på nettsiden www.espernbydel.no.


Hilsen

Meglere:
DNB Eiendom v/
Stine Enger Strand
Tlf: 90 14 44 61 – epost: Stine.Enger.Strand@dnbeiendom.no
Renate Haga Ommestad
Tlf: 91 58 27 91 – epost: Renate.Haga.Ommestad@dnbeiendom.no