Oppdatering Espern Bydel

Kjære alle våre interessenter,

Det er en spesiell tid vi har vært igjennom og vi håper alt står bra til!

Boligmarkedet har utviklet seg positivt den siste tiden, og det har vært prisvekst siste måneder. Vi i DNB Eiendom opplever bra interesse for de boligene vi har ute for salg. Nybyggmarkedet har vært rolig, men også her er utviklingen nå i positiv retning. Tallene fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Norge er nå 2,5 prosent høyere enn for et år siden.

Som Espern Eiendom presenterte for et år siden har nå reguleringsplanene for vår del av «Espern bydel» og Espern bru vært til høring.

Det er mange offentlige instanser som er involvert i dette bydelsprosjektet. Vi har mottatt kommentarer, anbefalinger eller innsigelser fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Norges Vassdrag- og Energidirektorat, samt enkelt private. Alle disse behandles nå av kommunen. Det er generelt positive tilbakemeldinger, men også forhold som må løses i forhandlinger med de enkelte etater. Vi forventer at dette arbeidet kan avsluttes i høst slik at planene kan behandles endelig i formannskapet og kommunestyret.

Vi er i dag cirka 6 måneder bak ønsket fremdrift av to hovedårsaker. Hamar kommune ønsket at våre to planer (utbyggingsområdet og brua) ble samkjørte i tid, og at kapasitet i Hamar kommune og hos flere offentlige instanser medførte utsatte frister. Kommunen og vi har vært samstemte om utsettelsene da vi tror dette har gitt øket kvalitet på løsningene og bedre avklaringer på forhånd med etatene.

Som nevnt tidligere har bydelsprosjektet, med en total investeringsramme på ca 10 milliarder kroner (hvorav vårt område utgjør ca 50 %), en krevende prosjektfase med mange avhengigheter. Bygging av den nye brua mellom Stangevegen og «Bryggetorget» er særlig krevende å planlegge i detaljløsninger og tid, både på grunn av størrelse (total lengde 120 meter, stålvekt ca. 500 tonn), og siden den skal ivareta både dagens og en eventuell ny situasjon for Rørosbanen og Dovrebanen. Det vil derfor være fortsatt usikkerhet i tidsplanene selv om vi hensyntar dette med det vi vet i dag.

Vår tidsplan er nå:

  • At reguleringsplanene for både bru og utbyggingsområdet kan godkjennes i løpet av året.
  • At detaljprosjektering av kvartal 1 – kvartalet nærmest Tjuvholmen og Bryggetorget – med de første 150 leiligheter er klart til sommeren 2021.
  • At byggekostnader kan fastsettes og salg kan forhåpentligvis starte høsten 2021.
  • Erfaringsmessig vil perioden med salg og bygging skje over en periode på 2,5 til 3 år.

Vi er både glade og imponerte over at så mange av dere er interesserte i «Espern bydel». Samtidig skulle vi så gjerne ha sett at vi kunne være mere presise i framdrift-estimatene, og at tiden kunne ha vært kortet ned.

Som nevnt ovenfor må vi hensynta usikkerhet i våre planer, og vi må også være tydelige på at planene ikke kan «hugges i stein» – til det er kompleksiteten for stor.

Vi skal holde dere godt orientert om framdrift – enten den forseres eller forsinkes. Uansett tør vi si at når 1. byggetrinn står klart til innflytting vil det være en unik del av en kommende unik bydel. Med første byggetrinn klar til innflytting skal også brua til Stangevegen, Bryggetorget og første del av den nye Strandvegen og promenadestien langs Mjøsa være ferdigstilt.

Avslutningsvis ønsker vi alle dere en god sommer, og vi inviterer dere til å ta kontakt med de spørsmål eller kommentarer dere måtte ha.

For mer informasjon om Espern Bydel klikk her. Ta gjerne en titt på vår illustrasjonsfilm av vår fremtidige bydel.

GOD SOMMER!

Hilsen

Meglere:
DNB Eiendom v/
Stine Enger Strand
Tlf: 90 14 44 61 – epost: Stine.Enger.Strand@dnbeiendom.no
Renate Haga Ommestad
Tlf: 91 58 27 91 – epost: Renate.Haga.Ommestad@dnbeiendom.no

Utbygger:
Espern Eiendom v/
Ola Mørkved Rinnan
Tlf: 95 98 13 01 – epost: omr@smedvig.no