Smedvig Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom har inngått avtale om å utvikle Espern Bydel sammen

Smedvig Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom går sammen for utbygging av Espern Eiendom sitt bolig- og næringseiendomsprosjekt på det som blir den nye «Espern bydel».

Utstillingsplassen Eiendom kjøper 50 % av aksjene i Espern Eiendom AS av Smedvig Eiendom.
Med dette får Espern-selskapet regionens største og mest erfarne boligutvikler som
medeier og prosjektleder for utbyggingen av Hamars mest sentrale og attraktive områder.

Boligprosjektet åpner for en utbygging på over 900 leiligheter til en verdi på ca 5 milliarder.
Alle avtaler og regulering av Espern bru er landet, og reguleringsplanen for Espern Eiendom
sitt område er ventet å bli godkjent i Hamar kommunestyre på nyåret. Utbyggingen igangsettes så
snart brua står ferdig, estimert til høsten 2023.

Parallelt med Espern Eiendom skal området fra Espern og bort til Tjuvholmen utvikles, i tillegg til
planene om dobbeltspor frem til den «nye Hamar stasjon». Denne omfattende transformasjonen vil
skape en helt ny bydel og knytte Hamar enda sterkere til Mjøsa. Her får Hamars befolkning et område
med aktivitet, strandpromenade, lekeplasser og felles torg.»

«Dette er ikke bare et kjempespennende prosjekt for Utstillingsplassen, men også for Hamar», sier
Tron Sanderud. «Vi starter nå det viktige arbeidet med detaljering av kvartalene.
Ambisjonen er å skape en hyggelig og levende bydel som blir et attraktivt sted å være både for
Hamars befolkning og de som bor der. Bydelen skal ikke konkurrere med Hamar sentrum, men vil bli
en spennende strandby med gangavstand til stasjonen og sentrum. Her ønsker vi å tilby
fremtidsrettede og gode boliger for alle. Det blir ikke bare fokus på bo-miljø, men også bærekraft og
energiforbruk. Med Mjøsutsikt, gode grøntarealer og masse sol ligger det meste til rette for en flott
bydel. »

Både Anne Marie Laakso Aalstad i Smedvig Eiendom og Ola Mørkved Rinnan som har vært
prosjektleder fram til nå, ser fram til at prosjektet nå kan bli realisert. «Dette er et stort løft for oss,
men det er tilfredsstillende at det største og mest attraktive prosjektet noensinne i Hamar nå har fått
et styrket, lokalt eierskap», sier de to.

Hadrian Eiendom AS har vært engasjert som rådgiver for Espern Eiendom AS i forbindelse med
transaksjonen.

Kontakt:

Utstillingsplass Eiendom
Trond Sanderud – 958 50 530

Smedvig Eiendom
Ola Mørkved Rinnan – 959 81 301

Fra venstre: Jo Simen Drågen (Utstillingsplassen Eiendom), Nils Olssøn Østby-Deglum (Utstillingsplassen Eiendom), Anne Marie Laakso (Smedvig Eiendom), Ola Mørkved Rinnan (Espern Eiendom), Tron Sanderud (Styreleder), Hedda Heier Hansen (Utstillingsplassen Eiendom) og Elise Eriksen (Smedvig Eiendom)

 

Illustrasjon fra Lund+Slaatto – Bryggetorget