Smedvig Eiendom rigges for fremtiden

I over 60 år har Smedvig investert og utviklet eiendom i Stavanger, Hamar, Lillehammer og London. I Stavanger har Smedvig Eiendom en portefølje på ca. 125 000 kvm næringsbygg. Nylig ble Innoasis på 4 500 kvm ferdigstilt og ved årsskiftet står ARK på ytterligere 12 000 kvm klar for innflytting. Dette gir et økt behov for ressurser for å kunne sikre en effektiv drift og forvaltning av eiendommene.

«Trenden med flere mindre leietakere kontra færre og større leietakere kommer til å fortsette. Som et eksempel har vi i løpet av 8 år gått fra relativt få men store leieforhold i Smedvigkvartalet, til over 50 leieforhold i dag. Dette understreker behovet for økte ressurser i en stadig mer krevende markedssituasjon med høye krav til fasiliteter og tilrettelegging for den enkelte kunde» forteller Administrerende direktør i Smedvig Eiendom Cecilie W. Melbye.

Smedvig Eiendom har etablert et solid drift- og forvaltningsteam som gjør selskapet i stand til å gi en helhetlig leveranse til leietakerne. Det er blitt gjort en intern omorganisering og vi har opprettet totalt fire nye stillinger, hvorav vi har ansatt tre nye eiendomsforvaltere og en driftssjef.

«Vi ønsker at byggene våre skal være levende og fylt med mye aktivitet. Vi ser at flere leietakere benytter kontoret utover vanlig arbeidstid, og at det ofte arrangeres  flere arrangementer i løpet av uken, både på dagtid og kveldstid. Dette må vi legge til rette for, og da sier det seg selv at det krever mer ressurser fra vår side» forteller Eiendomsdirektør Geir Østerhus.

Det nye teamet består av totalt 15 medarbeidere fordelt på syv driftsteknikere, fire eiendomsforvaltere, Hospitality manager, Teknisk sjef, Driftssjef og Eiendomsdirektør. Sammen har de ansvar for drift og forvaltning av våre 27 bygg i Stavanger. Dette innebærer innvendig og utvendig vedlikehold, gjennomføring av leietakertilpasninger og tett oppfølging av energiforbruk og generell sikkerhet i byggene. I tillegg har teamet ansvar for å følge opp alle eksisterende leietakere og omfanget av tjenestetilbudet som følger med leieforholdene.

«Vi har gjort tilpasninger underveis for å imøtekomme denne endringen. Vi har blant annet etablert en vakttelefon, tatt i bruk et digitalt system for driftshenvendelser gjennom Life@Work og tatt en grundig gjennomgang av alle kontraktsmaler. Den samlede kompetansen i forvaltningsteamet vil sørge for en komplett leveranse som imøtekommer alle behovene til våre leietakere».

Med et utviklingspotensial på ca. 260 000 kvm har vi behov for ytterligere ressurser og har derfor ute en stillingsannonse på driftstekniker. Har du eller kjenner du noen med teknisk fagbrev innen elektro, automasjon eller VVS? Ta gjerne kontakt.

Les mer om stillingen her.

Bilde: Øverst fra venstre: Dan Sivertsen, Per Erling Wiken, Klaus Vikesdal Petersen, Trygg Bugge, Rune Helle, Kim Lammenes, Robert Liddiard. Nederst fra venstre: Cecilie D. Røsandhaug, Terje Bore, Merethe Svensen, Svein Dagfinn Asbjørnsen, Geir Østerhus, Andrea Zizanovic og Tor Bjørn Hølland.