Vi søker Investment Professional

Vi styrker vårt investeringsteam og søker nå en ambisiøs Investment Professional. Kandidaten vil jobbe tett med CIO på tvers av konsernets investeringer innen private equity, fondsinvesteringer, direkteinvesteringer og eiendom.

Rett kandidat må være selvgående, men samtidig trives med å arbeide med andre og ha en bred interesse for investeringer.

Smedvig har en total forvaltningskapital på ca NOK 25 milliarder med investeringsteam i Stavanger og London.

Sentrale arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Inngå som en del av gruppens investeringsteam og arbeide på tvers av alle porteføljer og investeringsaktiviteter
 • Følge opp og analysere selskapets investeringsportefølje med tanke på risiko og potensiale
 • Identifisere, vurdere og analysere investeringsmuligheter på tvers av aktivaklasser
 • Evaluere aktivaklasser for strategisk og taktisk aktiva-allokering
 • Delta i den løpende overvåking og vurdering av makrobildet, markeder, selskaper og posisjoner
 • Være en diskusjons- og sparringspartner for selskapets CIO, øvrige ledelse og de ulike investeringsteamene
 • Videreutvikle modeller og rapportering knyttet til forvaltning av porteføljen

 

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn:

 • Utdannelse på masternivå fra en anerkjent utdanningsinstitusjon med sterke akademiske resultater
 • Minimum 2 års erfaring, fortrinnsvis fra ledende investeringsbank, family office/privat investeringsselskap, private equity eller management consulting
 • God forretningsmessig og strategisk forståelse
 • Erfaring med å utarbeide og presentere investeringscases
 • Erfaring med gjennomføring av investeringsprosesser og verdivurderinger

 

Ønskede personlige egenskaper:

 • Resultatorientert, nøyaktig og ikke redd for å ta initiativ
 • Moden og selvgående med høy grad av integritet og profesjonalitet
 • Brennende interesse for kapitalmarkedet og investeringer
 • Nysgjerrig, villig til å utvikle seg og lære

 

Les mer og send inn søknad her.