Site 4016: WOOD

Auglendsmyrå 3B, også kalt WOOD er et moderne trebygg tegnet av Helen & Hard som skal bygges på Site 4016. Bygget blir en kombinasjon av lager, parkering og verksted i underetasjen, handel i første etasje og kontorplasser i øvrige etasjer. Bygget vil være effektivt og fleksibelt for leietakeren, som kan deles inn i alt fra 1-16 enheter per etasje. Ettersom bygget er under utvikling er det mulighet for leietakere å påvirke utforming av egne lokaler. 

Les mer om Site 4016 her.

Location

Bygget er sentralt plassert på Åsen, i midten av Stavanger. Med hovedtraséen nord-sør fra Stavanger til Forus og Sandnes og øst-vest langs Auglendsveien er det lett å komme seg til og fra området. Det er også tilrettelagt gode sykkelveier og offentlig transport.

Eiendommen

Status

Under utvikling

Type

Kontor

Adresse

Auglendsmyrå 3B, 4016 Stavanger

Parkering

Ja

Contact

Geir Østerhus
Site Manager 

go@smedvig.com