Gladmat

Gjennom hele året jobber Gladmat med å bidra til økt interesse og glede for mat. Med matkursene ønsker Gladmat å skape en arena for fellesskapsfølelse og mestring, som igjen gir sosiale kompetanse. Målsetningen er å inspirere barn og unge til å lage egen god, enkel og sunn mat. Dette vil også bidra til rekruttering til matfaget. Det blir arrangert 10 matkurs gjennom hele året og hvert kurs har plass til ni deltakere.

North Star har støttet Gladmat siden 2021.

Les mer om matkursene her.