North Star
North Star

North Star støtter hvert år prosjekt rettet mot barn og unge, og vi er alltid på utkikk etter nye gode tiltak vi kan støtte!

North Star er et ideelt selskap som ønsker å støtte barn og unge som faller utenfor. Vårt mål er å bidra til at barn og unge får en bedre fremtid, og legge til rette for at de kan nå sitt fulle potensial.

Vi ønsker å støtte prosjekt og organisasjoner som jobber med å bedre situasjonen til barn og unge som sliter med utfordringer i livet. Dette kan være alt fra psykiske problemer, sosiale problemer, adferdsproblemer, psykisk utviklingshemmede, vansker med skolegang eller lignende. Vi har stor tro på bærekraft, like muligheter for alle og viktigheten av å bli sett som den man er. Vi ønsker å gi barn og unge en positiv endring i livet.

North Star ble etablert i 2019 av fjerde generasjon i Smedvig familien, Anna Margaret Smedvig og Julia Smedvig Hagland.

Ønsker du at North Star skal støtte ditt prosjekt?