Stavanger Roklub

Stavanger Roklub er en av Norges eldste roklubber og en av Stavangers mest tradisjonsrike og lengstlevende idrettsklubber. Helt siden 1894 har de drevet etter en filosofi som sier at de alltid skal ha plass til alle. Stavanger Roklub har tatt ansvar for å organisere roing for parautøvere gjennom klubben. De tilbyr tilrettelagt treningsopplegg og roing for personer med funksjonsnedsettelser. De siste årene har klubben opplevd en kraftig vekst i antall aktive roere, og idrettsanlegget skal derfor utvides. For å legge tilrette for at alle kan delta i alle aktiviteter i idrettsanlegget har North Star valgt å støtte Stavanger Roklubb med å få etablert en heis i nybygget.

Les mer om Stavanger Roklub her.