Trygg av natur

Trygg av natur er et ideelt foretak som jobber med livsmestring og folkehelse. De tilbyr aktiviteter for barn og unge, og utdanning for voksne rettet mot skole, oppvekst – og helsesektoren. North Star har valgt å støtte Trygg av natur sitt arbeid med Naturskolen. Naturskolen er et tilbud til alle barn og unge som ønsker seg mer glede og motivasjon i hverdagen. Naturen blir benyttet som en arena for å jobbe med hverdagen. Det er et slags kurs for elever som av en eller annen grunn ikke trives så godt som de skulle ønske i dagens situasjon.

North Star har støttet Trygg av natur siden 2023.

Les mer om Trygg av natur her.