Personvern

Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Smedvig AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Smedvig AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg. Kontaktinformasjon til Smedvig:

Adresse: Løkkeveien 103, 4007 Stavanger
Postadresse: Postboks 900 Sentrum N-4004 Stavanger
E-post: mail@smedvig.com
Telefon: +47 51 50 96 00
Organisasjonsnr.: 990 524 599

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernansvarlig i Smedvig Kjell Inge Eiane.
E-post: kie@smedvig.com
Telefon: +47 917 66 053

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger, hva slags informasjon samler vi inn og på hvilket grunnlag

Informasjonen som samles inn og behandles av Smedvig skjer ved at du samtykker til behandlingen, at det inngås en avtale med deg eller fordi Smedvig har en berettiget interesse.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til kie@smedvig.com og gi beskjed om at samtykket trekkes tilbake. Å trekke tilbake et samtykke har ikke tilbakevirkende kraft.

Personopplysningene samles inn og behandles for følgende formål:

 • Kundeadministrasjon
 • Markedsføring
 • Konsernkunderegister
 • Sikkerhet
 • Analyse og utvikling av nye tjenester
 • Statistikk
 • Kundeautentisering

Nedenfor fremgår eksempler på typer av personopplysninger som samles inn og behandles av Smedvig AS:

Kategorier av persondata:

Identifikasjonsinformasjon som fødselsnummer.

Kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse.

Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som antihvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter.

Rettslig grunnlag for behandlingen:

 • Avtale
 • Rettslig forpliktelse
 • Samtykke
 • Berettiget interesse

Vi behandler tidvis personopplysninger når det er nødvendig for at vi skal kunne ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Vi foretar konkrete og dokumenterbare interesseavveininger før slik behandling iverksettes. For eksempel mener Smedvig AS å ha en berettiget interesse for behandling av personopplysninger for følgende formål;

 • Konsernkunderegister
 • Sikkerhet
 • Analyse og utvikling av nye tjenester

De berettigede interessene er funnet å veie tyngre enn hensynet til personvernet, da kategorien av personopplysninger er i hovedsak nøytrale personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, fødselsdato og hvilke tjenester og produkter som benyttes. Samt at behandlingsaktivitetene også har nytteverdi for den registrerte.

Cookies/Pixel:

Ved bruk av nettsiden vår vil det benyttes cookies og pixler. Cookies er en liten fil som spør om tillatelse til å bli plassert på harddisken til din datamaskin. Når du har gitt tillatelse vil cookien analysere din webtrafikk. Cookien vil derfor registrere og huske hva du har vært inne på tidligere og hva du liker og foretrekker.

Vi bruker cookies som registrerer datatrafikk for å se hvilke sider som er blitt brukt. Dette hjelper oss å analysere data og trafikk slik at vi kan utvikle og forbedre våre nettsider i henhold til våre brukeres behov. Vi bruker kun denne informasjonen til statistisk analyse. Deretter slettes dataene fra våre systemer.

Du kan velge å ikke akseptere bruk av cookies. Flere web browsere aksepterer imidlertid cookies automatisk. Dette skal normal kunne slås av i innstillinger.

Smedvig vil også innimellom sende ut eposter om nye tjenester eller annen informasjon vi anser å kunne være relevant og interessant for deg.

For å utvikle og forbedre våre tjenester vil vi også med jevne mellomrom sende ut kundeundersøkelser hvor vi ønsker tilbakemelding fra våre kunder.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil være at du har samtykket til utleveringen eller hvis det er lovpålagt krav om utlevering.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Det understrekes at dersom du trekker tilbake ditt samtykke vil personopplysningene vi har registrert på deg slettes.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsynretting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med personvernansvarlig Kjell Inge Eiane eller sende en epost til kie@smedvig.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Tidligere versjoner

Sist oppdatert Link
februar 10, 2021 Personvern