Site 4016: Spinn

Spinn skal bli et senter for sirkulær innovasjon. Det er et rehabiliteringsprosjekt basert på FutureBuilt sine kriterier for rehabilitering av bygg. Her vil du flytte inn i et «bittelittegrann» brukt bygg som vil fremstå som nytt.

Vi bruker FutureBuilt sine kriterier for rehabilitering av bygg:
> 10% ombrukbare komponenter
> 10% ombrukte komponenter
> 50% eksisterende bygg over bakken

Beliggenhet

Bygget er sentralt plassert på Åsen, i midten av Stavanger. Med hovedtraséen nord-sør fra Stavanger til Forus og Sandnes og øst-vest langs Auglendsveien er det lett å komme seg til og fra området. Det er også tilrettelagt gode sykkelveier og offentlig transport.

Eiendommen

Status

Under Utvikling

Type

Kontor

Adresse

Auglendsmyrå 2, 4016 Stavanger

Parkering

Ja

Kontakt

Er du interessert i dette prosjektet? 
Er du interessert i dette prosjektet (eller bygget – spørs hvilken side) ta gjerne kontakt med oss.