North Star joines the Crown Prince and Crown Princess Fund

Pressrelease in norwegian only.

Det nyetablerte selskapet North Star engasjerer seg for at norske ungdommer skal kunne nå sitt potensial. Gjennom å støtte Kronprinsparets Fond vil North Star bidra til bærekraft og vekst i ulike gode prosjekter som styrker ungdom, med et særlig fokus på spredning til Vestlandet.

Nyopprettet ideelt selskap 

Det er fjerde generasjon i familien Smedvig som nå i 2019 har opprettet North Star for å støtte og hjelpe unge å nå sitt fulle potensial. Smedvig er kjent som et tradisjonsrikt utviklings- og investeringsselskap i Stavanger.

– Kronprinsparets Fond kan mye om ungdom og kampen mot utenforskap. Deres arbeid stemmer godt med våre verdier utholdenhet, tillit og entreprenørskap, sier Anna Margaret Smedvig, styreleder i North Star. 

Flere unge

– Alle unge har rett til å leve gode liv. Samarbeidet med North Star gjør at flere vil kunne få den muligheten gjennom våre prosjekter. Vi er glade for at North Star er opptatt av ungdom og vil være med på å støtte vårt arbeid, sier Irene L. Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

Kronprinsparets Fond støtter i dag fire ulike prosjekter som arbeider med ungdom og utenforskap. Fondet står også bak det nylig lanserte ungdomsprogrammet Flyt. 

Deltakelse for alle 

Fondet arbeider for et samfunn der alle unge skal føle tilhørighet og kan delta. Det å kunne gjennomføre skole, få seg jobb og delta på sosiale arenaer er viktig for den enkelte og for hele samfunnet. 

Pressemelding og bilder hentet fra Kronprinsparets Fond side hos NTB.